Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
9.jpg

שיטת A.D.M של אבי דביר

נעים מאוד! שמי אבי דביר, ואני רואה חשבון מוסמך ויועץ פיננסי בכיר.

למעלה מ- 10 שנים, אני מלווה תאגידים, חברות פרטיות, יזמים ומשפחות בתהליכים של ניהול פיננסי נכון.

ניהול פיננסי הוא משימה מורכבת המערבת משתנים רבים הדורשים צורך בשליטה תמידית בנתונים, זיהוי וחיזוי מגמות/משברים, יכולת קבלת החלטות ועבודה מול גורמים רבים.

 

מספר המשימות והמטלות הוא אין סופי, בעלי עסק עסוקים בשיווק העסק, גיוס לקוחות, מתן שירות, הפעלת מנגנוני בקרה על העבודה ובמקביל עבודה מול עובדים, ספקים, בנקים, רשויות ועוד. 

_MG_0185.jpg

אני נתקל בלא מעט עסקים שעושים כל כך הרבה! אבל לא יודעים לענות על שאלות מהותיות בניהול העסק שאלות כמו:

  • מה מצבה הפיננסי של החברה וכמה כסף יש לי בסך הכל?

  • כמה אשראי אני באמת צריך?

  • למה הרווחיות משתנה בין חודשים עוקבים?

  • למה אין הקבלה בין תזרים המזומנים לדו"ח רווח והפסד?

  • כיצד אני משיג שליטה ובקרה באופן שוטף על הנעשה בארגון?

 

בעקבות מפגש עם עשרות עסקים, תוך מתן ייעוץ פיננסי מקיף. בניתי שיטה מובנית ליצירת תוכנית פיננסית אסטרטגית להתנהלות כלכלית נכונה של העסק. 

מודל A.D.M מאפשר לנתח בצורה מקיפה את העבר והווה של העסק, ולהציע פתרונות וכלים לעתיד. 

מודל תהליכי של ליווי פיננסי שמטרתו להחזיר את השליטה על הכספים בעסק.

באמצעות שלבי העבודה של מודל  A.D.M של אבי דביר, ניצור תוכנית פיננסית אסטרטגית להתנהלות כלכלית נכונה של העסק.

המודל מאפשר לנו לבחון בצורה מקיפה את העסק, ע"י ניתוח העבר, תמונת מצב בהווה והצעת פתרונות וכלים לעתיד. הייעוץ אסטרטגי והליווי האישי נעשים במטרה לשקף את מצב העסק ולתת כלים ישימים לניהול ולהתייעלות במישור הפיננסי.

 

ששת השלבים במודל ADM לליווי עסקים הינם שלבים מובנים ותהליכיים בהם אנו בוחנים את כל ההיבטים הפיננסים, יחד עם הנהלת העסק, במטרה להביא להתייעלות פיננסית ולייצר כלים לבקרה ולהתפתחות עיסקית

ADM.png
bottom of page