Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
  • תמונת הסופר/תאבי דביר- יועץ פיננסי בכיר

החברה הרוויחה מיום הקמתה – האם זה מספיק ?

הנהלת החשבונות / מחלקת הכספים דיווחו לבעל החברה על הרווח מתחילת השנה, מאחר ובעל החברה לא רואה עודף תזרימי בחשבון הבנק הוא שואל מדוע?

ראשית לא כל רווח ממומש במזומן ואם נניח שתנאי תשלום של הלקוחות הם ש+60 אזי לעסק ייקח זמן עד שהרווח ימומש. אך אם לצורך פשטות נניח שהעסק עובד במזומן (לקוחות וספקים) אז הרווח ממומש מיד. חלק מהרווח מיועד לתשלום מס, חלק אחר להחזר הלוואות ו/או קניית פיקדונות או ניירות ערך, חלק אחר להשקעה בחברה (קניית רכוש או צבירת מזומן למימון לקוחות ומלאי) וחלק אחר למשיכת בעלים.

בהתחלה הדברים פשוטים יחסית ומאוד מדידים אבל ככל שהעסק צובר ותק ומתפתח הדברים מתחילים להסתבך.


להלן דוגמא לעסק פועל החווה שינויים:

אחרי כמה חודשי פעילות שבהם יש רווח בחברה, רוכשת החברה מכונות, כלי רכב וכו' כאשר המימון הוא בנקאי. כעת על החברה לשלם כל חודש תשלום בגין קרן ובגין ריבית.

יתרה מכך החלה פעילות מול לקוח חדש וריווחי המשלם בתנאי תשלום ש+90 – יש לדאוג למימון הפעילות של הלקוח.

בנוסף לקוח אחר הודיע כי בחודשים הקרובים הוא משנה את תנאי התשלום של ש+30 לתנאי תשלום של ש+60.

מיום הקמתה קונה החברה נירות ערך בכל חודש.

מבחינת התוצאות השוטפות החברה מרוויחה אך התיאור הנ"ל הוא מתכון מוכר לבעיות תזרים. כלומר יתכן שמצב החברה מבחינה אסטרטגית הוא טוב והחברה צומחת אבל צריך להיות איזון ברמת תזרים המזומנים של החברה.

יתכן שלחברה יש הסכמים טובים ופרויקטים ריווחים אבל הרווח הממומש עדין לא מקבל ביטוי בעודף במזומנים. הפתרון לכך הוא לצפות את הבעיה התזרימית מראש ולנהל את העניין בכמה מישורים מקבילים:

  • הפסקת קניית נירות ערך ואף למכור את מה שנצבר לעו"ש.

  • פניה לבנק להתאמת תמהיל אשראי רלוונטי לחברה מבחינת ההלוואות לזמן קצר (מימון הלקוח החדש בנפרד, מימון הלקוח ששינה תנאי תשלום) ומבחינת ההלוואות למן ארוך (בדיקת פריסת הלוואות לרכוש לתקופה ארוכה יותר מהקיים).

  • הקשחת תנאי התשלום לספקים.

  • הלוואת בעלים.


אם אחד הפתרונות לא ישים יתכן והחברה תצטרך לוותר על הפעילות החדשה או על פעילות אחרת! החלטה ניהולית בסיסית זו היום היא המפתח ליציבות התזרימית של המחר!

לסיכום – רווחיות הינה תנאי בסיסי לפעילות עסקית מוצלחת אולם יש לוודא ניהול נכון של תזרים המזומנים!

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page