Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
  • תמונת הסופר/תאבי דביר- יועץ פיננסי בכיר

משמעות הרווחיות בעסק והשפעתה על קבלת החלטות ניהוליות

הבסיס לפעילות העסקית הוא היותה ריווחית, שכן אם העסק לא מייצר רווחים אז מה הטעם בהקמתו ו/או הפעלתו? על הבעלים להיות חשוף לביצועי העסק בזמן אמת ולקבל החלטות ניהוליות (השקעה בעסק, סגירת מגזר מפסיד, ייזום פעולות מניבות, החלטה על מסע פרסום וכן הלאה) בזמן אמת. בעסק ותיק נוצר לעיתים עיוות בנושא מדידת הרווח על מורכבותו והממשק התזרימי. מומלץ לבחון את ביצועי העסק באופן שוטף אחת לחודש ולנתח את הסיבות לכך. יתרה מכך, התוצאות העסקיות (שורת הרווח) מאוד חשובות אולם הן אינן חזות הכל, שכן לאורך שנות פעילות של העסק יש תקופות טובות יותר וטובות פחות ואם הבעלים מקבל את המידע בזמן אמת הוא יכול להיערך ו/או להגיב אליהן בצורה פרקטית ומקיפה. לצורך הקלת הבנת הנושא ומורכבותו ניתן להיעזר בשירותיו של בעל מקצוע המעניק שירותי יעוץ פיננסי.


להלן דוגמא מספרית להמחשה:

לצורך הפשטות נניח כי העסק מדווח על בסיס מזומן (בעסק מדווח על בסיס מצטבר הרעיון הוא אותו רעיון אך מורכב יותר) - לעסק יש מסגרת אשראי של 200 אלף ₪ ויתרה מנוצלת של 100 אלף ₪ (בדוגמא מוצג חודש פעילות אך כמובן שבעולם העסקי הנושא נמדד בתקופה וממוצע חודשי) - נבחן כעת ארבעה מקרים שונים של השפעת ריווחיות העסק על החלטות ניהוליות:

  1. רווח חודשי = 0 והחזר הלוואות = 0 : המשמעות היא העסק נע על ציר הזמן ללא שינוי בחשבון העו"ש שלו וללא שינוי במצבו האסטרטגי. במקרה זה הבעלים עסוק בהישרדות.

  2. רווח חודשי = 0 והחזר הלוואות = 10,000 ש"ח : המשמעות היא שעבר חודש והעסק הגדיל את צריכת האשראי שלו וההתחייבויות שלו ב 10,000 ₪ הן בחשבון העו"ש שלו והן ברמה האסטרטגית. הבעלים מבין שבקצב הפעילות הנוכחי יש לו סה"כ עשרה חודשים לעבוד ללא פתרון מימוני (ניצול מסגרת האשראי עד ל 200 אלף ₪).

  3. רווח חודשי = 10,000 ₪ והחזר הלוואות = 0 : המשמעות היא שעבר חודש והעסק הקטין את צריכת האשראי שלו וההתחייבויות שלו ב 10,000 ₪ הן בחשבון העו"ש שלו והן ברמה האסטרטגית. הבעלים מבין שבקצב הפעילות הנוכחי העסק בכיוון חיובי וכעת עליו להחליט מה לעשות עם הרווח – בין האפשרויות העומדות בפניו: לחסוך לצורך רכישת ציוד, להקטין את המסגרות, למשוך כסף כמשיכת בעלים ועוד.

  4. רווח חודשי = 10,000 ₪ והחזר הלוואות = 10,000 ₪ : המשמעות היא שעבר חודש ולא חל שינוי בחשבון העו"ש, אולם העסק הקטין את ההתחייבויות שלו ב 10,000 ₪ ברמה האסטרטגית. הבעלים מבין שהעסק מרוויח אבל כל הרווח מנותב להחזר הלוואות (אילוץ) ועדין יש לו 100 אלף ₪ בתוך המסגרת להגדלת הפעילות או להשקעות וכו' שיביאו איתם רווח נוסף.

​מה היה קורה בכל אחד מהמצבים אם מסגרת האשראי הייתה 100 ₪ ולא 200 אלף ₪ כפי שמוצג מעלה?

לסיכום – הבנת הרווח האמיתי (והגורמים המשפיעים עליו) של העסק היא הבסיס לקבלת החלטות ניהוליות בארגון (מדיניות רכש, השקעות, קבלת הלוואות קצרות וארוכות טווח, מחקר ופיתוח ועוד) ויש חשיבות לקבלת המידע הרלוונטי בזמן אמת.

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page