Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
  • תמונת הסופר/תאבי דביר- יועץ פיננסי בכיר

מתגלגלים, אתה יודע

כאשר אני שואל בעל עסק מה מצב העסק מבחינה פיננסית, אני שומע הרבה פעמים את התשובה "מתגלגלים, אתה יודע", העניין הוא ההסבר של בעל עסק ל"מתגלגלים". בדרך כלל הנחת הבעלים היא שאם לא חזר שק או הו"ק וכדומה אז מתגלגלים. בתשובתם מתייחסים הבעלים למצב בחשבון העו"ש של העסק למרות שהוא מהווה רק חלק מכל התמונה הפיננסית של העסק.


לטעמי אמירה כזו חייבת להיות מבוססת ומגובה בנתונים פיננסים ולא בתחושת בטן. לתפיסתי המשמעות של "להתגלגל" היא – העסק מתקדם על ציר הזמן (תוך כדי פעילות שוטפת) ולא חל שינוי בהתחייבויות שלו ולא חלה הקטנה של צריכת האשראי במסגרת העו"ש. כלומר עבר זמן אך לא השתנה שום דבר מבחינה אסטרטגית. דוגמא טובה לכך היא שהעסק מאוזן מבחינת הרווח ואין הלוואות להחזיר. דוגמא נוספת ונפוצה היא שהעסק מאוזן מבחינת הרווח אולם החברה מחזירה הלוואות (במקרה זה היות והעסק מחזיר הלוואות שלא מרווחים, הרי שעליו להשיג הלוואות חדשות / חליפיות באותו סכום אחרת תיווצר חריגה בחשבון העו"ש). הסתכלות אחרת הינה - מעבר העסק ממקור מימון אחד לאחר באותם סכומים.


לפעמים תרגום הבעלים למצב שבו העסק נמצא יכול להיות מוטעה שכן גם אם העסק מאוזן מבחינת הרווח ואין לו הלוואות לפרוע, הרי אם היא העסק ירכוש רכוש קבוע או ישלם לרשויות חובות מהעבר וכן הלאה הרי העסק יגלה שיתכן והוא לא יוכל לעמוד בזה. על מנת לראות את תמונת המצב בזמן אמת מומלץ להעזר בשירותיו של יועץ פיננסי.

ניתן לקבץ נושא זה לשלושה מצבי יסוד – המצבים הינם תאורטיים מבחינת הדיוק אך מוחשיים ברמת הפרקטיקה:​

  1. המצב הטוב – העסק הרוויח כסף אולם הבעלים משך בדיוק את כל הכסף - המשמעות היא שמצב העסק לא השתנה אך לפחות לבעלים יש יותר כסף.

  2. המצב הרע – העסק הפסיד וגייס אשראי (בנקאי / קרנות / אחר) באותו סכום – המשמעות היא שמצב העסק השתנה לרעה. לבעלים נוצר חוב חדש אשר קיים מבחינה אסטרטגית אולם לא משוקף באופן שוטף בחשבון העו"ש של העסק.

  3. מצב אפס – העסק לא הרוויח ולא הפסיד ולכן אין שינוי בעו"ש – מדובר במקרה קיצון ותאורטי אך חשוב להשלמת התמונה.

לאחרונה נפגשתי עם בעל עסק שאמר לי "מתגלגלים" ולצורך המחשה אציג את התמונה הפיננסית כפי שאני רואה אותה. הבעלים סיפר לי בגאווה שבשנתיים האחרונות הוא עמד בפרץ אל מול לחצי התזרים ולא חזרו לו שקים וכו'. בחינה קצרה העלתה שאכן חשבון העו"ש התנהל במסגרת, אולם לפני שנתיים היו לו הלוואות בסך כולל של 100 אלף ₪ ואילו היום יש לו הלוואות בסך כולל של כ 200 אלף ₪ - המשמעות היא שהוא לא עמד בהתחייבויותיו והיה צריך מימון נוסף בתקופה הזו (מבלי להיכנס לסיבות שהובילו לכך). המשמעות האוטומטית של דוגמא זו היא שהעסק צרך יותר מאשר יכול היה ולכן פנה למקורות מימון נוספים – הסכנה היא שיום אחד מקורות מימון כאלו או אחרים פשוט יפסיקו לתת אשראי.

לסיכום – יכול להיות שהעסק אכן מתגלגל אך יש להיות בטוחים שזה המצב, שכן יתכן שהעסק בנסיגה והבעלים מחמיץ את סימני האזהרה.

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page