Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
 • תמונת הסופר/תאבי דביר- יועץ פיננסי בכיר

פתרונות מימון

מימון פעילות העסק הינו נדבך מהותי בהשגת יעדי העסק. מעבר לכל מרכיבי העסק הכרוכים בהשגת מטרותיו (שיווק, מכירה, תפעול, ייצור וכדומה) יש לתת את הדעת לאופן מימון העסק וככל שהעסק גדול יותר יש לכך חשיבות גדולה יותר.

מימון הפעילות מתבטא בהתאמת תמהיל האשראי הרלוונטי לעסק כאשר כלל האצבע בנושא הוא שהשקעות בעסק (כאלו שאמורים להניב הכנסות לתקופות ארוכות) ימומנו בהלוואות לזמן ארוך והפעילות השוטפת (מימון לקוחות ומלאי) ימומנו באשראי לזמן קצר שמשמשות כגישור עד למפגש עם הכסף.

לעיתים הדברים לא כל כך נהירים וברורים (במיוחד בעסקים בעלי ותק) ונוצר ערבוב של אופן המימון ממגוון סיבות ואילוצים ואז מתחילות בעיות תזרים שבמקרה הטוב מהוות צורך בסכום גישור גבוה יותר. בפעם הראשונה שיש חריגה בחשבון הבנק או בעיה בתזרים המזומנים יש לתת לכך את הדעת. בשלב הראשון יש מטבע הדברים למצוא פתרון באופן מהיר. במקביל יש להבין מדוע ולפי זה יש לתכנן פתרון שייתן מענה גם להמשך. לדוגמא אם לעסק מסגרת הלוואות לזמן קצר של 200 אלף ₪ ויש עלייה בפעילות (אשר מניבה עמה רווח) ונדרשת מסגרת הלוואות של 300 אלף ₪ הרי שבמקרה זה הלוואה של 100 אלף ₪ שתוחזר ב 4 תשלומים שווים לא בדיוק תעזור, יתרה מכך היא עשויה להשפיע לרעה על תזרים המזומנים בטווח הבינוני. מומלץ להיעזר בשירותיו של יועץ פיננסי שכן ישנה חשיבות מכרעת למבנה האשראי הרלוונטי לעסק לצורך יצירת סביבת עשייה וגמישות ניהולית.


ככל שמצב התזרימי יותר לחוץ כך נזקק העסק לפתרונות מימון (יצירתיים פחות ויצירתיים יותר) אולם חשוב מאוד לראות את התמונה המלאה של הנכסים וההתחייבויות בזמן אמת. הכוונה היא שאם הבעלים עומל ומשיג 200 אלף ₪ שסוגרים לו חריגה בבנק אבל הוא לא לוקח בחשבון תשלומים מעוכבים (שעבר מועד תשלומם) שיש לשלם לספקים / למוסדות בסך 50 אלף ש"ח נוספים הרי שאם המידע היה מגיע אליו בצורה מסודרת וממוקדת הרי הוא בהשיגו 250 אלף ₪ הוא פתר נקודתית את הבעיה, בניגוד למצב שבו השיג 200 אלף ₪ וכעת יש להתמודד עם חוסר של 50 אלף ₪ נוספים. מעבר לכך נושא זה משליך ישירות על האנרגיה הפנויה של הבעלים לטובת ייצור והתפתחות ובמקום זאת הוא טרוד בגיוס האשראי. כמובן שמומלץ לפני שניגשים לבנק לבדוק את המצב התזרימי לאשורו עם מבט קדימה לטווח בינוני לצורך קבלת החלטה לגבי סכום הכסף האמיתי הנדרש לעסק.

לעיתים חלק מהפתרונות נמצא בתוך העסק ויש למצותם טרם פניה לבנק או קרנות שונות:

 • צמצום האשראי הניתן ללקוחות.

 • הקפדה על נהלי הגביה ומתן עדיפות ללקוחות שחורגים מתנאי התשלום שנחתמו עימם.

 • קבלת מקדמות מלקוחות.

 • הרחבת האשראי המתקבל מספקים.

 • פריסת תשלומים למוסדות (בהסכמה).

בנוסף לפעולות אלו ישנם גם פתרונות מקובלים:

 • קבלת אשראי זמני מהבנק (הלוואת גישור).

 • קבלת מסגרת אשראי נוספת וקבועה.

 • קבלת הלוואה לזמן ארוך.

 • הזרמת כספי בעלים.

 • הלוואות מקרנות שונות.

לסיכום – בכל מקרה של קושי תזרימי, יש לבדוק כמה כסף חסר תוך אומדן ביחס לפעילות בטווח הבינוני ולהחליט על דרכי הפעולה בהשגת הפתרונות הרלוונטיים - אשר יכולים להגיע ממספר מקורות במקביל.

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page